Logo
Print this page

Een VW Kever van de Rijkspolitie

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw kende ons land een tweetal politiekorpsen. De Rijkspolitie en de Gemeentepolitie. De Rijkspolitie was vooral werkzaam in minder dicht bevolkte gebieden, dorpen en gehuchten die niet over een gemeentelijk politiekorps beschikten. Het korps Rijkspolitie bestond van 1945 tot 1993. Daarna werden de beide korpsen samen gevoegd vanwege de nieuwe Politiewet. De Rijkspolitie stond destijds rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en de Gemeenteploitie onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Het Korps was in feite de voortzetting van de Rijksveldwacht van voor de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2006 staat in Drachten het VW restauratie- en onderhoudsbedrijf Wagenfolks onder de bezielende leiding van Michel Gaastra. Dat bedrijf restaureert, reviseert, onderhoudt en verkoopt Volkswagen Kevers, T1 spijlbussen en is daarin in de loop van de jaren gespecialiseerd. Zij beschikken over een gave tweedeurs Rijkspolitie Volkswagen Kever 1960 in originele staat. De herkenbare donkerblauwe kleur, een omroepinstallatie op het dak, de 1e serie voorzien van een blauw zwaailicht, een sirene en het wapen van het Korps Rijkspolitie op de beide portieren. Een automobiel die op de kop van de toertocht voldoende respect afdwingt voor een veilige doortocht. Ieder dorp had in de jaren '60 een eigen veldwachter. Ook het nieuwe Lelystad Haven had een eigen Rijkspolitieman die werd aangesproken als 'veldwachter'.

Powered by © Flevohost & MB-Designs & MMCX Solutions . Alle rechten voor behouden.