Logo
Print deze pagina
Gemeente Lelystad steunt van harte

Gemeente Lelystad steunt van harte

De gemeente Lelystad steunt de Nationale Oldtimerdag van harte. De organiserende stichting heeft voor de komende jaren een garantstelling gekregen van € 50.000,00 per jaar, die in de meerjarenbegroting van de stad is opgenomen. "Een blijk van waardering voor de opzet van dit grote en landelijk publiciteit trekkende evenement. Het is een bijdrage aan de continuïteit en wij gaan er van uit dat het evenement, dat in haar 34-jarig bestaan nog nooit rode cijfers heeft geschreven, hierdoor een steun in de rug heeft die zowel voor de verankering in onze stad als voor de continuïteit van het evenement van waarde is. Wij zijn het bestuur en alle vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet om onze stad op deze aansprekende wijze voor het voetlicht te brengen. Wie Nationale Oldtimerdag zegt, zegt Lelystad", aldus wethouder economische zaken en city marketing Jop Fackeldey.

Powered by © Flevohost & MB-Designs & MMCX Solutions . Alle rechten voor behouden.