Logo
Print deze pagina

Combinatie met de manifestatie '100 jaar Zuiderzeewet'

Het is op 14 juni 2018 precies honderd jaar geleden dat de door Minister van Waterstaat & Transport Ir. Cornelis Lely de door hem opgestelde Zuiderzeewet door de Staten Generaal loodste. Na de goedkeuring van de wet in de Tweede en in de Eerste Kamer werd het gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden en was daarmee van kracht. Een wet die voor de ontwikkeling van ons land, voor de voortdurende strijd tegen het water, voor de waterbouwkundige bedrijvigheid, voor de visserij en voor de landaanwinning van ongekende grote invloed was en is. Zonder de tot stand koming van deze wet waren de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders en de bouw van steden als Lelystad en Almere niet gerealiseerd. Dat memorabele feit zal niet onopgemerkt voorbij gaan en in het 3e weekeinde van juni 2018 is er een publieksmanifestatie waarbij de 34e editie van de Nationale Oldtimerdag de slotdag vormt. Honderd jaar Zuiderzeewet onder het motto 'Van Zuiderzee naar meer' krijgt vorm met de presentatie van historische baggervaartuigen, stoomsleepboten en andere bij de drooglegging van de Wieringermeerpolder, Noordoostpolder en Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland gebruikte vaartuigen en machines. Uitgestorven beroepen als dijksteenleggers en rijshoutvlechters krijgen aandacht. Info:www.100jaarzuiderzeewet.com

Powered by © Flevohost & MB-Designs & MMCX Solutions . Alle rechten voor behouden.